Verandermanagement en Organisatieontwikkeling

  • De directie van Energie Consult, een middelgroot onafhankelijk adviesbureau, keuringsinsstelling en meetbedrijf, vindt het van het allergrootste belang dat de visie en strategie breed gedeeld en gedragen worden onder haar medewerkers, inspecteurs en adviseurs.  >>
  • Vanuit het landelijk Advisium ’s HeerenLoo kreeg ik de opdracht om in een rol van programma-manager de vakgroepen van Advisium Zuid Veluwe te harmoniseren en verder te professionaliseren >>
  • In mijn rol als scanner voor In voor zorg! breng ik het verbeterpotentieel van de organisatie in kaart. In voor zorg! is een landelijk stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg – biedt ondersteuning in natura voor zorgaanbieders die willen werken aan hun toekomstbestendigheid  >>
  • ’s HeerenLoo Zorggroep heeft organisatiebreed een nieuwe visie ontwikkeld en geimplementeerd. Aan mij – in rol van verandermanager pedagogische en psychologische Dienst Midden Nederland – de taak om professionals van een produkt- en aanbod gerichte houding naar een meer vraag- en clientgerichte houding te brengen en de regie daarin bij de client te leggen. >> 

Leer- en ontwikkeltrajecten voor MT’s en professionals

  • Een management team van een klein bedrijf wil graag een soort APK. Ze wil haar visie en de onderlinge samenwerking versterken. >>
  • In de afgelopen jaren heeft de Verstandelijke Gehandicaptenzorg met vele nieuwe ontwikkelingen te maken gekregen die hun weerslag hebben op de rol en bijdrage van professionals, zoals (para)medici en gedragswetenschappers. >>

Coaching en mediation

  • Een team van Geestelijk Verzorgers zit onderling niet meer op een lijn. Na de vele managementwisselingen, een steeds onhelderder rol en positie binnen de organisatie en het ontbreken van een gezamenlijke visie kom ik in beeld. >>
  • Roots & Wings: Vrouwenpower voor vrouwen met een vraag >>

 

 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *