Blog

In voor zorg!

Organisatie-onderzoek ter voorbereiding op een veranderingstraject waarbij opdrachtgever een scan/organisatiebreed advies krijgt In voor zorg! is een landelijk stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg en biedt ondersteuning in natura voor zorgaanbieders die willen werken aan hun Read more…