Vanuit het landelijk Advisium ’s HeerenLoo kreeg ik de opdracht om in een rol van programma-manager de vakgroepen van Advisium Zuid Veluwe te harmoniseren en verder te professionaliseren.

Aanvankelijk was er forse weerstand en bestonden er grote vraagtekens bij de haalbaarheid van bijvoorbeeld behandelverantwoordelijkheid. Coachende vaardigheden en verbindingskracht waren vereist. Professionals werken inmiddels clientvolgend en vraaggericht volgens professionele en landelijke richtlijnen. Het zijn autonome professionals die behandelverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en die teams begeleiden in methodisch & cyclisch werken. (2011 – 2013)