Professionaliseringstrajecten voor adviseurs, specialisten en vakmensen

In de afgelopen jaren heeft de Verstandelijke Gehandicaptenzorg met vele nieuwe ontwikkelingen te maken gekregen die hun weerslag hebben op de rol en bijdrage van professionals, zoals (para)medici en gedragswetenschappers. Zo is de gedragswetenschapper niet meer adviserend maar inhoudelijk behandelverantwoordelijk. Voor ’s HeerenLoo Advisium heb ik een leerlijn voor gedragswetenschappers ontwikkeld met daarin een geharmoniseerd en nieuw ontwikkeld aanbod van modules volgens de principes van ‘blended’ learning (70/20/10 leren waarbij 70% van het rendement van de opleiding ontstaat door leren in de praktijk )2014