Organisatie-onderzoek ter voorbereiding op een veranderingstraject waarbij opdrachtgever een scan/organisatiebreed advies krijgt

In voor zorg!is een landelijk stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg en biedt ondersteuning in natura voor zorgaanbieders die willen werken aan hun toekomstbestendigheid. Vóórdat een organisatie deel kan nemen aan het programma wordt er een organisatiescan uitgevoerd.

In mijn rol als ‘scanner’ breng ik het verbeterpotentieel van de organisatie in kaart, kijk ik naar de toekomstbestendigheid van de organisatie en breng organisatiebreed advies uit. Leger des Heils Noord Brabant Limburg is een van de organisaties waar ik onderzoek heb gedaan. (2014)