“Jobcrafting” met individuen en teams: sleutelen aan je functie/taak/ rol zodat deze beter is afgestemd op onderscheidende kwaliteiten maar wel in overeenstemming met de doelen van de organisatie.

Een team van Geestelijk Verzorgers zit onderling niet meer op een lijn. Na de vele managementwisselingen, een steeds onhelderder rol en positie binnen de organisatie en het ontbreken van gezamenlijke visie kom ik in beeld. Het was nodig niet alleen nodig om tot een herdefiniering te komen van rol en bijdrage binnen een veranderende context, maar ook tot een uitwisseling en verdieping over dilemma’s, onderliggende waarden en persoonlijke ambities.