• Een management team van een klein bedrijf wil graag een soort APK. Ze wil haar visie en de onderlinge samenwerking versterken.  De innovatie binnen dit bedrijf vindt vooral plaats door eigen medewerkers die ´´on top of´´ de markt- en klantvraag diensten en produkten ontwikkelen. Ontwikkeling en professionalisering van medewerkers is daarmee essentieel. MT realiseert zich dat ze daarin een inspirerende visie en  leidend voorbeeld wil geven en zelf ook wil innoveren. (2013)
  • In de afgelopen jaren heeft de Verstandelijk Gehandicaptenzorg met vele nieuwe ontwikkelingen te maken gekregen die hun weerslag hebben op de rol en bijdrage van professionals, zoals (para)medici en gedragswetenschappers. De eisen en verwachtingen zijn explicieter geworden: vanuit o.a. de inspectie is er meer nadruk op het schriftelijk onderbouwen en verantwoorden van begeleiding en behandeling, het primaire proces doet een steeds groter appèl en de gedragswetenschapper is niet meer adviserend maar inhoudelijk behandelverantwoordelijk. Ook ouders en netwerk laten een grotere mondigheid en betrokkenheid zien die consequenties heeft voro rol en bijdrage van de gedragswetenschapper.

Voor ’s HeerenLoo Advisium, kennis en expertisecentrum voor specialistisch advies en behandeling t.b.v. interne en externe clienten met een (licht)verstandelijke beperking, heb ik een leerlijn voor gedragswetenschappers ontwikkeld met daarin een geharmoniseerd en nieuw ontwikkeld aanbod van modules, opleidingen en trainingen volgens principes van ‘blended’ learning. (2014)

Professionalisering van adviseurs, beleidsmedewerkers, specialisten zodat zij met hun expertise meer impact realiseren

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *