“Interessant is wat er gebeurt als Anniek van Lierop over de drempel stapt. Er komt iemand binnen die het vermogen heeft om een bedrijf blijvend te beïnvloeden. Dit doet ze doordat ze naast een uitstekende luisteraar ook scherp kan analyseren en een goed onderscheidend vermogen heeft voor hoofd- en bijzaken. Door gebruik te maken van deze eigenschappen is zij ook in staat om de sterke kanten van een bedrijf te benoemen en die zo in te zetten dat het een bewuste kracht wordt. Energie Consult Holland B.V. is een hoog gespecialiseerde technische dienst verlener. Wij hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kennis organisatie met professionals. Anniek is in staat gebleken om in deze omgeving, concreet succes te boeken door HRM af te stemmen op onze  strategie en  door on-going coaching-  en professionaliseringstrajecten.  Dus houdt de drempel in de gaten, want is zij eenmaal binnen dan is verandering op komst.”

Jetze Rodenhuis, Energieconsult Holland BV


“ Anniek heeft over een lange periode in diverse HRM-opdrachten voor Dunea een oprechte en waardevolle bijdrage geleverd om de door Dunea uitgezette Koers te helpen realiseren.

Het betreft hierbij o.a. programma’s van trainingen voor management development aan alle leidinggevenden tot individuele coachingstrajecten en selectie-interviews bij vacature van leidinggevende. Het prettige van Anniek is hierbij dat zij op een zeer professionele maar natuurlijke manier een sfeer van vertrouwen en motivatie weet neer te zetten waardoor iedere deelnemer of betrokkene een goede bijdrage wil en kan leveren. Haar ruime ervaring en parate, actuele theoretische kennis zijn hierbij goed merkbaar.

Een geheel andere inzet was bijde herstructurering van mijn afdeling, die moeizaam verliep samen met de implementatie van een afdelingsbesturingsapplicatie. Hierbij bleek dat het management en de medewerkers verschillende beelden hadden over het te bereiken eindresultaat en de weg waarlangs. Ik heb toen de hulp van Anniek ingeroepen om als neutrale buitenstaander uit de impasse te komen. Zij heeft toen afdelingsbreed onderzoek gedaan en medewerkers geïnterviewd.  De terugkoppeling was met een acteur die haar bevroeg op haar bevindingen. Dat was- vond ik – een gouden formule! Iedereen kon het horen en begrijpen en er was meteen acceptatie voor het plan van aanpak. ”

Iedereen kon het horen en begrijpen en er was meteen acceptatie voor het plan van aanpak. Bij alle opdrachten is het opvallend hoe bedachtzaam en inlevend Anniek te werk gaat.”

Wytze Boonsma, afdelingshoofd Projecten & Logistiek, Dunea


“Vanuit het trainersvak heeft Anniek een aantal jaren binnen expertisecentrum Advisium als leidinggevende gewerkt. In het oplossen van uitdagende managementsituaties zet Anniek de medewerker en de samenwerking in het team centraal. In de teams die zij begeleidde zag ik medewerkers steeds meer vanuit eigen kracht, zelfbewust positie nemen en een cultuur onstaan waarin medewerkers leren van elkaar. Zowel groepsgericht als via individuele coaching geeft Anniek daarin een heldere sturing door te ordenen en duidelijk perspectief te bieden. ”

Gijs Bierens, directeur expertisecentrum Advisium


“We zijn samen een onderzoek gaan doen naar aanleiding van een incident dat onze organisatie gemeld had bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ik heb haar leren kennen als een gedreven vakvrouw. In de interviews was ze scherp maar niet veroordelend. Ze was kritisch met een scherp analytisch oog, de organisatie moest er tenslotte iets aan hebben. Ze had snel zicht op kwesties die er speelden, in alle lagen van de organisatie en ze vond er iets van. Hierin spaarde ze niemand, ongeacht zijn/haar functie. Ze deed dit met mildheid, waarmee ze goed de relatie met de collega’s wist te behouden. Hiermee was ze juist als ‘externe’ van toegevoegde waarde.
Ondanks het feit dat we elkaar niet kenden, voelde de samenwerking als zeer vertrouwd.”

Frion – Kees van de Pol, klachtenfunctionaris

 

 

 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *