Organisaties willen succesvol zijn en medewerkers willen een bijdrage leveren.
Dit klinkt simpel maar dat is het niet.
Voortdurende veranderingen zorgen voor stevige druk.
Het is geen sinecure veranderingen door te voeren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat iedereen aangehaakt blijft.
Ik kan u daarbij helpen.

Mijn specialiteit

Ik zorg er voor dat mensen mee gaan in verandering. Als geen ander kan ik de verbinding leggen tussen de visie en strategie op organisatieniveau en de uitvoering op medewerkers niveau. Ik hecht er aan dat partijen hun verantwoordelijkheid weten en nemen. Ik ben onbevreesd en spreek mensen aan op hun aandeel in situaties. Op alle niveaus.

Daarmee vorm ik de schakel tussen visie en uitvoering. Ik maak en begrijp strategische keuzes en heb tegelijkertijd weet van de menselijke maat.  Betrokken partijen/medewerkers voelen zich gezien, weten zich begrepen en komen in beweging.

Succesvolle organisaties

Als organisaties de menselijke maat hanteren, geven medewerkers het beste van zichzelf, worden krachten gebundeld en ontstaat er saamhorigheid en verbondenheid, ook bij vergaande veranderingen.

Mijn leidraad daarbij is Roots & Wings: Mensen hebben bedding nodig (roots) en vertrouwen in wat ze doen en kunnen om te excelleren(wings). Ik nodig directies en managementteams uit van hieruit te handelen. Een organisatie wordt daarmee effectiever en professioneler. Zó zijn organisaties onderscheidend en succesvol.

Voorwaarden voor succes

Om onderscheidend en succesvol te zijn help ik organisaties met het realiseren van een aantal voorwaarden*:

  • Een inspirerende visie door leiders die lef en voorbeeldgedrag laten zien, en die kunnen leiden én volgen;
  • Respectvol samenwerken, met interne medewerkers en externe klanten, en wel in díe volgorde;
  • Ruimte creeren voor individuele ontwikkeling met persoonlijk leiderschap als leidraad, waarin ‘fearlessness’ (je angst erkennen, voelen en gebruiken om te groeien) en ‘basic goodness’ (het goede willen doen) uitgangspunten zijn.

*Ik ben zeer geinspireerd door Yvonne Burger die als deeltijdhoogleraar organisatiecultuur, communicatie en leiderschap aan de VU Amsterdam verbonden is en deze voorwaarden en uitgangspunten eerder beschreven heeft.