’s HeerenLoo Zorggroep heeft organisatiebreed een nieuwe visie ontwikkeld en geimplementeerd. Aan mij – in rol van verandermanager pedagogische en psychologische Dienst Midden Nederland – de taak om professionals van een produkt- en aanbod gerichte houding naar een meer vraag- en clientgerichte houding te brengen en de regie daarin bij de client te leggen.

Naast een uitgebreid (inter)visie traject waarin er o..a met het Primair proces veel is afgestemd en uitgewisseld was het daarnaast van belang om binnen de stelselwijzigingen en de nieuwe financiering tot een heldere en transparante dienstverlening te komen. Introductie van Dienst Markt Combinaties (DMC’s) een soort portfolio van diensten en tijdsregistratie zijn daarin ondersteunend gebleken. (2008-2010)