In voor zorg!

Organisatie-onderzoek ter voorbereiding op een veranderingstraject waarbij opdrachtgever een scan/organisatiebreed advies krijgt In voor zorg! is een landelijk stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg en biedt ondersteuning in natura voor zorgaanbieders die willen werken aan hun toekomstbestendigheid. Vóórdat een organisatie deel kan nemen aan het programma wordt er een organisatiescan uitgevoerd. Read more…