Begeleiding van veranderingsprocessen waarin MT geholpen wordt met het ontwikkelen én vertalen van de missie, visie, strategie én het creeren van een veilig, betrokken en inspirerend werkklimaat.

De directie van Energie Consult, een middelgroot onafhankelijk adviesbureau, keuringsinsstelling en meetbedrijf, vindt het van het allergrootste belang dat de visie en strategie breed gedeeld en gedragen wordt onder haar medewerkers, inspecteurs en adviseurs. Zeker nu er een directie wisseling plaatsvindt. Samen met hen heb ik een traject ontwikkeld. Resultaat daarvan was draagvlak voor nieuwe directie, medewerkers die belangrijkste ambities, speerpunten en strategische keuzen kennen en hun commitment geven en hernieuwd teamgevoel met Rules of Conduct: do’s en dont’s voor de medewerkers van ECH en aanscherping van waarden en normen.(2012)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *