Dynamische leiderschapsprogramma’s waarin organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling elkaar versterken

Een management team van een klein bedrijf wil graag een soort APK. Ze wil haar visie en de onderlinge samenwerking versterken. De innovatie binnen dit bedrijf vindt vooral plaats door eigen medewerkers die ´´on top of´´ de markt- en klantvraag diensten en produkten ontwikkelen. Ontwikkeling en professionalisering van medewerkers is daarmee essentieel.

MT realiseert zich dat ze daarin een inspirerende visie en leidend voorbeeld wil geven en zelf ook wil innoveren. De vraag heeft geresulteerd in een ontwikkelprogramma voor professionals én MT.   (2013)